Aplikacija za tehničku podršku za Vicor doo

Vicor doo je kompanija koja se već 20 godina bavi zastupanjem, uvozom i distribucijom laboratorijskog potrošnog materijala, aparata i instrumenata za laboratorijsku medicinsku dijagnostiku, fizikalnu medicinu i industrijsku kontrolu kvaliteta.

Obzirom da imaju veliki broj zahteva za podršku i servis, bila im je potrebna aplikacija za tiketing i tehničku podršku koja se može integrisati sa SMS servisom, ERP-om i CRM-om.

Slični projekti:


Slični projekti