Crveni Krst Valjevo - Redizajn

Izrada custom web sajta za Crveni Krst Valjevo - Redizajn

Crveni krst Valjevo je humanitarna organizacija, osnovana u skladu sa pravilima i principima međunarodnog pokreta i Statuta nacionalnog društva – Crvenog krsta Srbije. Svoju delatnost obavlja na teritoriji Opštine Valjevo.

Misija pokreta ogleda se u poštovanju i sprovođenju 7 osnovnih principa pokreta (humanost, nepristrasnost, neutralnost, nezavisnost, dobrovoljnost, jedinstvo i univerzalnost).

Crveni krst Valjevo posebnu pažnju posvećuje volonterizmu i razvijanju humanih vrednosti, a svi zainteresovani građani mogu da se uključe u rad Crvenog krsta, i svojim doprinosom pokažu humanost na delu.

U cilju promocije delovanja Crvenog krsta Valjevo izrađen je custom web sajt sa custom administrativnim panelom za samostalno ažuriranje sadržaja.

Slični projekti:

POGLEDAJTE

Slični projekti