Izrada custom web sajta za Demokratska Stranka

Demokratska stranka je politička stranka sa najdužom tradicijom u političkom životu Srbije, osnovana je 1919 godine i jedna je od prvih stranaka koja je obnovila svoj rad od trenutka uvođenja višepartijskog sistema 1990 godine. Stranka se zalaže sa sprovođenje najvažnijih reformi u skladu sa najvišim Evropskim standardima.

Borba za modernu i demokratku Srbiju je jedan od najvažnijih principa rada i delovanja Demakratske stranke.

U cilju poboljšanja online promocije i prezentacije za potrebe Demokratske stranke urađen je koncept i dizajn custom internet portala.

Slični projekti:


Slični projekti