B2B portal za Log design

Log design se sastoji od izuzetno stručnog tima koji već dugi niz godina pruža usluge u projektovanju i isporuci kompleksnih rešenja u oblasti elektroinstalacija, solarnih elektrana i kasetnih ormana najvišeg kvaliteta. Naš zadatak je bio da im pomognemo da unaprede vizuelnu prezentaciju i B2B prodaju.

Slični projekti:


Slični projekti