Izrada web aplikacije za Maglian Campus

Jedinstveni Co-living - co-working prostor za timove i pojedince, na ivici šume.

Maglian Campus se prostire na površini od 1 hektara, gde objekti zauzimaju 7% površine dok je sve ostalo šuma namenjena za odmor, uživanje i kreativni rad na otvorenom.

Za potrebe Magliana je urađena detaljna priprema materijala, napravljen administrativni panel po njihovim potrebama i custom dizajn web sajta koji odudara od svega na tržištu. Takođe u sklopu tehničkog rešenja je napravljena i QR web aplikacija koja pomaže gostima da se lakše snađu i bolje iskoriste vreme dok borave u kompleksu.

Slični projekti:


Slični projekti