Izrada cms sistema i aplikacije za glasanje za Music Awards Ceremony 2018

Music Awards Ceremony je svečanost koja se održava u cilju dodeljivanja priznanja za najveća dostignuća na polju muzike u proteklih godinu dana, i to u okviru svih muzičkih pravaca – od pop muzike, roka, preko narodne, do hip-hopa i trepa.

Događaj objedinjuje dodelu priznanja i nastupe izvođača kroz najsavremeniji muzičko - scenski izraz i vrhunsku scensku produkciju, u skladu sa svetskim produkcijskim standardima.

Organizator događaja je kompanija Sky music.

Za potrebe kompanije Skz music i svečanosti Music Awards Ceremony izrađen je CMS sistem i aplikacija za glasanje.

Slični projekti:


Slični projekti