Izrada sajta za Rudan Esco

Kompanija Rudan sa sedištem u Beogradu, osnovana je 1994 godine i bavi se kreiranjem poslovnih modela u kojem ESCO preduzeće ulaže sopstvena sredstva, radnu snagu i tehnologiju u energetsku efikasnost klijenta, a zauzvrat usluge naplaćuje iz dela ostvarene uštede.

Kod ESCO projekata preduzeće Rudan ESCO d.o.o. preuzima kompletnu brigu oko funkcionalnosti sistema što znači da nema troškova održavanja, troškova zaposlenih na održavanju, troškova usluga trećih lica koje saniraju štete i sl.

U cilju online promocije i prezentacije za kompaniju Rudan izrađen je web sajt prema zahtevima klijenta.

Slični projekti:

POGLEDAJTE

Slični projekti