Izrada web sajta za Serbia 4 Youth

Srbija za mlade je organizacija za omladinski turizam osnovana 2011 godine u Beogradu. Ciljevi organizacije obuhvataju promociju i razvoj omladinskog turizma u Srbiji, osvežavanje destinacija njihovim prilagođavanjem mladima, zabavu, edukaciju i integraciju mladih u zemlji, regionu i šire, promociju preduzetništva kod mladih, promociju tolerancije, društvene i ekološke odgovornosti.

Vizija koju organizacija sledi jeste prepoznatljivost Srbije kao turističke destinacije u globalnim okvirima, posebno kao destinacije za putovanja mladih.

Za potrebe organizacije Srbija za mlade izrađen je custom admin panel za administraciju, kodiranje web sajta i implementacija korisničkog interfejsa.

Slični projekti:

POGLEDAJTE

Slični projekti